سزارین-بخش اول

ایجاد برش جراحی در ناحیه پوست تا رحم(قبل از تولد جنین)سزارین-بخش اول

سزارین-بخش دوم

سزارین-بخش سوم
سزارین-بخش اول

سزارین-بخش دوم

سزارین-بخش سوم


سری کامل تصاویر زایمان سزارین جهت بهره برداری آموزشی شما عزیزان در سایت قرار داده شده است.

استفاده از مطالب و عکس های فوق با ذکر منبع مجاز می باشد.